آزمون آیین نامه 99 (( رایگان )) با جواب کامل (( قبولی 100 درصد ))

1- رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف راست خیابان هداست و سپس به چپ گردش کنند. تقریبا سوالات هر دو امتحان آیین نامه مشابه است و برای قبولی در هر دو آزمون نیاز است، حداقل نمره ۲۶ را از ۳۰ کسب کرد که در غیر این صورت باید دوباره در هفتههای آینده در امتحان آیین نامه راهنمایی رانندگی شرکت کنند. خطوط عابر پیاده در ورودی تقاطع یا در محلی از راه ها برای استفاده عابر پیاده و عبور از عرض راه کشیده میشود . آزمون دهندگان مجاز به داشتن وسایل غیر مجاز شامل جزوات و نوشته هایی که مربوط به محتوای آزمون باشند یا کتاب لغت ، کتابهای دستور زبان ، یادداشتهای دستنویس یا وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه ، مینی کامپیوتر، ساعت هوشمند و یا لوازم ضبط یا پخش صوت، خواه در اتاق آزمون و خواه در اتاق آمادگی آزمون شفاهی نیستند. مراقب در طول برگزاری آزمون نکات اجرایی لازم را یاد آوری می نماید و اطمینان حاصل می کند که هر داوطلب به تنهایی و بدون استفاده از وسایل غیر مجاز پاسخگوی سوالات آزمون باشد. 4- از خط کشی مقطع برای تفکیک گذرگاها برای هدایت وسایل نقلیه استفاده می شود.

گزینه 4: همه موارد. برای همان آزمون و به همان صورتی که در انستیتو گوته تهیه شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند . مرکز آزمون در صورت عدم قبولی، اطلاعات مربوط به تکرار آزمون را در اختیار داوطلبان قرار می دهد. 1-4- قبل از ثبت نام متقاضیان امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به شرایط آزمون، آیین نامه ی آزمون و مقررات برگزاری آزمون و همچنین چگونگی اعلام نتایج را در مرکز برگزاری آزمون و یا از طریق اینترنت دارند. در صورتی که ثبت نام و آزمون در یکی از موسسات همکاری کننده با انستیتو گوته انجام شود، توجه متقاضیان را به مقررات و ضوابط آن موسسه نیز در هنگام ثبت نام جلب می نماییم. در صورت محرومیت از آزمون، انستیتو گوته پس از بررسی همه ی جوانب امر، همه خاطیان را به مدت یک سال از شرکت در آزمون محروم خواهد کرد. گزینه 4: همه موارد. انستیتو گوته برای هر آزمون در اینترنت یک نمونه سوال قابل دسترسی برای همه علاقه مندان شرکت در آزمون منتشر می کند. در صورت مفقود شدن کارنامه خلال مدت ده سال، گواهی جایگزین صادر می گردد که باید برای آن هزینه ی جداگانه پرداخت گردد. دو مورد فوق شامل حال آزمون دهنذگانی نیز خواهد شد که برای قبولی در آزمون به دست اندرکاران آزمون ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم قول یا پیشنهاد پرداخت های غیر قانونی یا هرگونه مزایای دیگری را داده باشند.

آزمون آیین نامه
2-3- اشخاصی که یکبار در آزمونی یا ماژولی یا بخشی از آزمون مردود شده باشند، تا زمان برگزاری مجدد آزمون برای مردودین در مرکز آزمون مربوطه از شرکت در آن آزمون محروم می باشند. نتایج آزمون به صورت نمره و یا ارزیابی متناظر با آن امتیاز درج می گردد. در صورت ترک اتاق آزمون، مورد در صورتجلسه برگزاری آزمون با ذکر مدت آن قید می گردد. در اینجا نیز مدت محرومیت مندرج در بندهای 1-11 و 2-11 مصداق خواهد داشت. 3-3- افرادی که اقدام به جعل کارنامه های رسمی انستیتو گوته یا دستکاری اسکرین شات نتایج آزمون مندرج در سایت موسسه کرده باشند، از زمان اطلاع انستیتو گوته از اقدام به جعل، به مدت یک سال از شرکت در آزمون ها در انستیو گوته و موسسات همکاری کننده در سراسر جهان محروم خواهند بود. محتوا و ارزیابی هر دو این آزمون ها یکسان خواهد بود. 1-3- هر متقاضی، بجز افراد مذکور در بندهای 3-3 تا 6-3 ، می تواند بدون محدودیت سنی و بدون داشتن تابعیت کشور آلمان در آزمونهای انستیتو گوته شرکت نماید . طبیعتا خواندن این نمونه سوالات و شرکت در آزمونهای آنلاین باعث میشود که داوطلب با نوع و طراحی سوالاتی که در آزمون اصلی ممکن است با آنها مواجه شود آشنا شده و نتیجه بهتری کسب کند.

اپلیکیشن گواهینامه پلاس علاوه بر دارا بودن آزمون های مختلف و در نهایت اعلام نتیجه آزمون برای سنجیدن میزان تسلط شما، در یک ظاهر هوشمند و ساده خلاصه کتاب، نکات مهم، تابلوها و… اعلام نتیجه به صورت فردی و قبل از موعد مقرر، میسر نیست. توضیح یا پاسخ به سوالات مربوط به محتوای آزمون مجاز نیست. شرکت در آزمون منوط به شرکت در دوره ی خاص یا دارا بودن کارنامه ی سطوح پایین تر نیست. این آزمون آسان تر از آزمون آیین نامه اصلی است. با ثبت نام، متقاضیان یا نماینده قانونی انها، تایید می نمایند که از آیین نامه آزمون و مقررارت برگزاری هر آزمون مطلع هستند و مفاد آن را می پذیرند. در مورد متقاضیانی که به سن قانونی نرسیده باشند، اجازه نماینده قانونی ایشان الزامیست. درعین حال اجازه ی دخالت در روند آزمون به ایشان داده نمی شود. وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر … شرکت کنندگان قبل از برگزاری بخش های کتبی و شفاهی آزمون در صورت لزوم در طول برگزاری آزمون به وسیله ی اوراق هویت عکسدار شناسایی می شوند. واضح در شب به وسیلهچراغ قرمز و در روز به وسیله پرچم قرمز مشخص گردد.

آزمون راهنمایی رانندگی
در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت آزمون آیین نامه موتور.