13- موتور : دارای و اساسی ترین قسمت موتور برق که وظیفه ایجاد انرژی مکانیکی را دارد.که در آخر بهش اشاره شد. نوع دوم موتور الکتریسیته های صنعتی بوده که قابلیت و امکان ساخت توان بالایی را دارند و در صنایع و ساختمان سازی به جهت منش اندازی وسایل و ابزارآلات صنعتی استعمال می شود، این دسته نوع موتور الکتریسیته اصلی موتور بنزینی یا این که اهمیت موتور دیزلی عرضه می شود و موتور الکتریسیته دیزلی به خاطر توان بالایی که تولید می کند، بخش اعظم از موتور الکتریسیته بنزینی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. نسبت تکثیر گاز های گلخانه ای موتور برق گازسوز نسبت به انواع موتور برق های بنزینی و دیزلی بسیار پایین بوده و از این رو جزء تجهیزات سوخت پاک محسوب می شود. موتور الکتریسیته در مورد ها ضروری به کارگیری میشود. موتور برق یا این که الکتریسیته حتمی وسیله ای ست که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریسته تبدیل میکند، که میتواند همین انرژی حاصل سوخت بنزین، گاز حیاتی گازوئیل باشد. همانطور که در قسمت نخستین همین مقاله ذکر شد، فعالیت اهمیت موتور برق تامین برق واجب در مواقع قطعی برق یا این که کمبود برق است. یا این که فرض کنید مالک یک رشد ماهی یا مرغداری می باشید که پس از قطعی الکتریسیته نیاز اضطراری به روشن شدن دستگاهی خویش دارید که در نبود الکتریسیته تلفات و خسارات متعددی به بار می آورد پس بایستی بهترین موتور برق را به جهت محل کارتان مهیا آورید. اینورتردار بودن: بسیاری از لوازم برقی نسبت به نوسانات جریان الکتریسیته با هستند پس اعتنا نمایید که ژنراتوری بخرید که قابلیت و امکان یکسانسازی جریان برق را داشته باشد. موتور برق ها نسبت به توانشان مصرف سوختشان متغییر است. و در جايگاه اساسی بعدی , موتور برق بی صدا کمتر چشمگیر هزینه سوخت آن می باشد ولی اقتدار تولید الکتریسیته آن و ارتفاع عمر کاهش آن ها نسبت به دسته بنزینی و گازوئیلی (دیزلی) موتور الکتریسیته صنعتی بزرگ می باشد. از این رو در خارج از بخش ها مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد و به نسبت موتور برق های بنزینی میزان آلودگی و سر و صدای بیشتری دارند.

ایندکسر