فشار داخلی مستمند اعمال نیروی قابل توجهی میباشد که بتواند رینگ پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. و دارای اعمال فشار مناسب بر بر روی محور از روغن ریزی خودداری می کند. در حین حرکت انبساط فشار وارد بر حلقه های حجمی چنان دوچندان میباشد که سبب ساز پیچش آن ها می شود. بعضی از حلقه های پیستون (کرومی) چنان سختند که نمی توانند عمل درزبندی را به درستی انجام دیتا و موتور پیش از ساییده شدن رینگ ها، روغن را می سوزاند. چون نمی قدرت پیستون را چنان ساخت که خود به خود سیلندر را آب بندی کند به این ترتیب در حیطه فوقانی پیستون شیارهای رینگ نشین تعبیه می کنند. در عاقبت در هر دو منطقه درزبندی انجام می شود ولی به رینگ حجمی پایینی فشار کمتری وارد می شود به جهت بهبود درز بندی رینگ پایینی معمولا از حلقه پیچشی استعمال می کنند. در بعضا از موتورهای حلقه های روغن هم از بالا و نیز در تحت انگشتی پیستون گزینه استعمال قرار می گیرند در ضمن هر رینگ اهمیت یک دهانه است که حساس گشوده و بسته نمودن آن می قدرت قطر رینگ ها را در موقع نصب نمودن بر روی پیستون یا این که قرار دادن پیستون درون سیلندر ، قلیل و بسیار کرد. لیکن در هر دوی همین موتورها چهار عمل اصلی انجام می‌شود که عبارتند از مکش یا تنفس – تراکم یا این که فشار – فعالیت یا انفجار و تخلیه دود ولی بر حسب نوع موتورها ممکن هست این پروسه جداازهم یا این که به رخ توأم انجام گیرند. آن نصیب از میل لنگ که در این یاتاقان ها قرار گرفته هست سطح ها میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور همین سطوح، سطح های دیگری وجود دارد که به سر بزرگ مدل های پیستون مربوط هستند، سطح ها اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ غالبا در میان هر دو تراز یک لنگی وجود دارد. دلکو چیست و چه وظیفهای در سیستم جرقهزنی اتومبیل برعهده دارد؟ اسم رینگ پیستون پاسخ مضاعف قابل قبولی به جهت پرسش حلقه پیستون چیست است. شعاع انحنای پیشانی حلقه پیستون در حدود 0,008 تا 0,013 میلی متر می باشد در نتیجه خط تماس باریکی پدید می آید که اصلی نیروی مضاعف متعددی به جداره سیلندر نیرو وارد می کند. خاکساری اهمیت اشاره به تعدیل 150 هزار نفر در صنعت قطعه سازی تاکید می کند: مهم حمایت و جهت دهی مجموعه عظام، ما در شرکت پیستون ایران، اهمیت اجرای طرح های توسعه و گسترش ای جذب نیرو داشته ایم. هنگامی پیستون در کورس های چگالی و تخلیه به سمت بالا می رود، رینگ ها تمایل به عبور از روی لایه روغن را دارند. بخش اکثر گازی که از رینگ دانسیته بالایی عبور می کند پشت رینگ چگالی پایینی یا حلقه وسط به دام می افتد این دو حلقه حجمی به کمک یکدیگر فشار احتراق را تحمل کرده و مانع رد شدن کمپرس می شوند. فشار این گازها باعث می شود که تراز زیری حلقه ها محکم به کف نشیمنگاه حلقه بچسبند. مولکولهای گاز دراثر احتراق منبسط می گردند و نیروی حاصل از این احتراق و انبساط گازها به روتور انتقال داده می شود و به علّت اختلاف مرکز مقطع فی مابین روتور و میل لنگ نیروی چرخشی در روتور ایجاد میگردد. پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای رخ در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از مراحل احتراق در داخل محیط سیلندر حرکت رفت و رینگ پیستون ژاپن برگشتی انجام می­دهد. در نتیجه روغن کاری کافی فی مابین جداره سیلندر و پیستون و رینگ ها انجام می شود و روغن ذرات کربن و مواد جامد دیگر را نیز از جداره سیلندر شسته و در عین اکنون جداره سیلندر را هم خنک می کند البته حلقه های چگالی به تنهایی نمی توانند در حین پایین رفتن پیستون تمامی ذره های اضافی را از جداره سیلندر پاک نمایند در نتیجه کمی روغن اضافی به گوشه و کنار احتراق رسیده و می سوزد. اما درصورتیکه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است سبب خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن هست موتور جراحت ببیند . حلقه ها در یک نقطه بریدگی دارا هستند در سرانجام می اقتدار آن ها را به جهت نصب روی پیستون گشوده کرده و بعد در زمان قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها را عده پیستون دنا پلاس کرد. پیستون ، در عمق موتور خودرو می باشد ، برای مشاهده پیستون میبایست درب سوپاپ و سرسیلندر گشوده شود. پیستون از جدار سیلندر عمده گرم می شود و همین فرمان سبب می شود که گشوده نیز اکثر انبساط یابد . اصلی طولانی تر کردن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود ۱۶ SEO ) مقدار انبساط حرارتی به نحو چشم گیری کاهش می یابد. در عاقبت پوشش کاری پیشانی حلقه پیستون مهم کروم یا کروم سخت، سایش جدار سیلندر به مقدار زیادی کمتر می یابد. در سرانجام روغن مازاد بر روی جداره سیلندر به محفظه برده می شود. پخ لبه رینگ سبب ساز می شود که اندکی چرخیده و در عاقبت حاشیه تیز اصلی جداره تماس پیدا نکند. هر گاه حلقه های چدنی مستقیما اهمیت جداره تماس داشته باشند ساییده یا این که صاف می شوند. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون ایران لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر