همین نوع دریچه تهیه و تنظیم هوا مهم تیغه های متحرک افقی و عمودی می باشد.باتنظیم تیغه ها می اقتدار میزان ورود جریان هوا و مسیر دمش هوای محل ورود فضا را تنظیم کرد. به علت توزیع متعدد هوا و ارتفاع پرتاب متفاوت در دبی ثابت، همین گونه روزنه ها در دو مدل تخت و پر رنگ تولید می شوند. دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گرد نیز میتواند جهت مکِشِ هوا وهم دمِشِ هوا بکار رود.لازم به ذکر میباشد درصورت به کارگیری از همین روزنه سقفی جهتِ سیستم برگشت ،لزوماً نیازی به به کار گیری از دمپر نیست. همین دریچه موجب رفتوآمد هوا در سیستم هوارسانی شده و جنسی از آلومینیوم و پلاستیک دارد. روزنه تهیه و تنظیم هوای طرح تازه در گوشه و کنار خویش با یک فریمِ سه سانتی از پروفیل آلومینیوم که حاشیه ی خالیِ دهانه ی انشعاب را پوشش می دهد و ساختار دریچه هوا را تام می کند. از روزنه های سقفی هوا در اکثر وقت ها مواقع برای هوای رفت و گاهی وقت ها برای رجوع هوا به کار گیری میشود. دریچه تهیه هوای بازگشت پادری (لوورهای پادری) برای ساخت رابطه دربین گوشه و کنار بیرون و داخل و به مراد فراهم آوردن امکان جریان هوا از یک گوشه و کنار به محیط دریچه سقفی 4 طرفه دیگر استعمال میشود. در ضمن روزنه تهیه هوای اسلوت نیز حساس موقعیت بادمپر و فارغ از دمپر می باشد. در همین مقاله قصد داریم یکی از دیگر از روزنه های تهیه و تنظیم هوا به نام روزنه سقفی را معرفی کنیم. دریچه سقفی مشبک باید به وسیله یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. در موقعیت معمولی جهت جریان هوا در روزنه تهیه و تنظیم هوای دیواری در تابستان رو به پایین و در زمستان رو به بالا می باشد. این جور دریچه تهیه هوا در شروع شبکه بازگشت کارگزاشتن می شود و تیغه ها و پره های همین دریچه تنظم هوا بصورت اثبات و به گونه ای تعبیه می‌گردد که کمترین افت فشار را در درمقابل ورود هوا به درون نتورک تولید نماید. این دریچه ها اصلی پره جداشونده (متحرک) میباشند که جهت کارگزاشتن بدون دمپر و یا این که نصب به همپا دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود. درصورتیکه دریچه سقفی مستقیماً در سقف به دهانه ی انشعاب کانال هوا متصل شود نیازی به قطعه اضافه در پشت دریچه برای اتصال به نتورک نمی باشد، ولی چنانچه در میان لاینِ اصلیِ کانال هوا و دریچه سقفی مسافت ای باشد عموماً از یک رابط بصورتِ باکسِ نتورک هوا به کارگیری می شود که متناسب حساس ابعادِ پشت روزنه ساخته می شود. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت دریچه سقفی پلاستیکی.

ایندکسر