پس از آوردن سابقه مختصر علمی ، هدف نوشته بیان شود و منطق تحقیق یا این که مشاهده به طور خلاصه اعلام گردد. ۲- ذکر نتایج تحقیق شبیه دیگران و ذکر مغایرات و مورد ها نقضکننده. ۵- راهنمایی به جهت ادامه تحقیق خود یا این که دیگران. بحث: اصلی یافته های آیتم کنونی حیاتی آن چه در بررسی های مشابه به وسیله دیگران گزارش شده است، مقایسه شود و از آن سرانجام گیری واجب به کار آید. نیز چنین یافته ها نشان داد که گویش بخش اعظم مقاله ها انگلیسی میباشد و کشورهای امریکا، انگلیس و کانادا بیشترین نشر مقاله و استناد محلی و جهانی را داشته اند و دانشکده های کولرادو، آلاباما، واترلو و کورنل و هم مجله های باز‌نگری و نقد حسابداری و ممیزی در لحاظ و فعالیت به ترتیب بیشترین استنادهای محلی و جهانی را داشته اند و نقشه هم رخدادی واژگان همین زمینه هم منسجم نیست. ، تیتر مکرر، اسم نویسندگان، گواهی تحصیلی، جايگاه علمی و تیم آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک به گویش پارسی و انگلیسی میباشد. تاییدیه اخلاقی از دبیرخانه های کمیته اخلاق کشوری مستقر در دانش کده ها و مرکز ها تحقیقاتی(کد اخلاقی مصوب) در هنگام ارسال مقاله الزامی برای همه مقالات به جز مقالات مروری الزامی می باشد که می بایست در بخش انتهایی نوشته ذیل تیتر “تاییدیه اخلاقی” اعلام گردد. مؤلفین در تحت خلاصه باید۳ الی۱۰کلید واژه و کلمه یا عبارت کوتاه ارایه و شناسایی کنندتا به تهیه و تنظیم کنندگان ایندکس(واژه یاب)کمک شود نوشته را اندکس کنند.واژه های فهرست Mesh (عناوین مباحث پزشکی) درایندکس مدیکوس باید به کارگیری شود. در صورتی که گوشه ای از نحوه فعالیت در مطالعات قبلی مورد استعمال قرار گرفته، می بایست بهطور دقیق رفرنسدهی صورت پذیرد در غیر اینصورت جزئیات به طور تام شرح داده شود. چنانچه کلمه و واژه های مناسبی از Mesh هنوز به جهت کلمه و واژه های جدید معرفی شده وجود ندارد، می توان ازواژه های دانلود نوشته ی علمی پژوهشی تازه استفاده کرد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “مجله علمی “، “اهمیت نگارش نوشته “، “دسته بندی متن های علمی و دانشگاهی”، “دسته بندی مقالات علمی”، “عنوان نوشته “، “مشخصات نویسنده”، “چکیده “، “کلمات کلیدی”، “مقدمه”، “نتایج (یافته ها)”، “منابع”، “اشتباهات رایج در نگارش مقاله”، “انتخاب مجله”، “بازبینی آخرین مقاله”، “ارسال مقاله”، “جایگاه سردبیری و ویراستارها”، “فرآیند داوری” و “فرآیند نشر” از جمله مباحث و سرفصل هایی می باشد که در همین دوره به آن ها پرداخته خواهد شد. وب سایت فریپیپر قابلیت و امکان دانلود مقاله از نحوه وب وب سایت های مرجع علمی همچون sciencedirect و springer را به شکل مجانی در اختیار کاربران خویش قرار می دهد. سامانهی یکپارچهی دانلود ایران پیپر همواره همهی عملکرد خود را در تامین نیازهای علمی جامعهی علمی به کاربسته و در این شیوه از هیچ کمکی دریغ نخواهدکرد. فریپیپر او‌لین وب تارنما تخصصی دانلود نوشته علمی در مرزوبوم میباشد. 1. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از بهکار بردن لغات خارجی که مساوی رسا در پارسی دارند، جلوگیری شود.

ایندکسر