یک نحوه جایگزین هم زدن ۵۰ گرم از فرمولاسیون اصلاح شده (برای وسکوزیته ناچیز حدود ۱ دقیقه و به جهت ویسکوزیته بالا ۳ دقیقه با شتاب بالا ۳۰۰۰ rpm ) است. همین کار می تواند کلیدی به کار گیری از یک شیکر رنگ یا این که یک میکسر کلیدی سرعت بالا همپا اصلی یک دیسک حاصل شود. گازهای ایجاد شده در باطن مایع توده شده و به رخ حباب در می آید و اهمیت شتاب V (که به ترازو حباب r و گرانروی مایع ᶯ بستگی دارد) به سطح می آیند. ضد کف ناسازگار حساس سیستم، عیوب دیگری از قبیل ساخت حفره در مرحله فیلم و کدری لایه رنگ هم به وجود می آورد و حتی به جای از در میان بردن کف، منجر تثبیت کف در سیستم می شود که اهمیت کاهش میزان مصرف ضد کف، این عیوب جانبی از میان می رود اما خواص اهمیت آن یعنی ضد کف بودن نیز کاهش می یابد. روغنهای سفید اصلی خلوص بالا حتی اجازه استفاده در فرمولاسیون محصولات غذایی را نیز قابلیت و امکان پذیر می سازند. یک عدد از ویژگی های کلیدی دیفومر، ویسکوزیته پائین و قابلیت و امکان پخش پرسرعت آن روی سطوح فوم می باشد. در حالا حاضر، سازندگان سیالات اتومبیل کاری اصلی چالشهای مهم روبه رو هستند که عملیات اتومبیل کاری نوین در پیش پای آنان گذارده است. کاربرد ضد کف سیلیکونی جهت در اختیار گرفتن کف در بخش اعظمی از موارد رخ می پذیرد که در ادامه به بعضا از آن ها ضد کف ها در فرمانتور اشاره شده است. گل حفاری و افزایه های دارای ارتباط حساس آن دوچندان فعال سطحی و مستعد تشکیل فوم هستند. همین ترکیبات (به استثنای مقادیر مضاعف آن) از تشکیل کف دوری نمی کنند. ازشرایط تماس شدید در میان فرمولاسیون مایع هستند و بیشترین خطر تشکیل کف را تولید میکنند. در نتیجه ممکن میباشد در هنگام ذخیره سازی خطر جذب یا جدایی وجود داشته باشد. انجام آزمایش مجدد پس از ذخیره سازی فرمول اصلاح شده حتمی است.

ایندکسر