پیستون موتور خودرو چیست؟

نصیب های اهمیت پیستون ها در انواع متفاوت تفاوتی ندارند، اما صورت آن ها بسته به گونه موتور، دسته سوخت ، سیلندر ها ، سر سیلندر ها و… همین سیستم هم از دو مطابق به شکل A تشکیل شده است، ولی بهجای فنر پیچشی در همین گونه سیستم تعلیق اتومبیل از فنر برگی به کارگیری میشود. از آنجایی که نصیب زیرین میله در موقعیت ثابتی نیست، باعث می شود به جای حرکت خطی، یک حرکت دایره ای رخ داشته باشد. در همین سیستم، چهار میله به شاسی و بدنه اتومبیل وصل می شود که محورها و وزن ماشین را در دست گرفتن میکنند. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر کار می کند.اما ارتقاء ضخامت کف پیستون باعث ارتقا وزن آن می شود.همچنین چنانچه کف پیستون خیلی سرد کار کند،لایه های مخلوط هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از نحوه اگزوز در محفظه پخش می شود.در عاقبت بازده موتور کمتر و دود آن ارتقاء می یابد. ادله همین موضوع هم ممانعت از لرزش موتور است. این موضوع باعث می‌شود که کنترل ماشینهای دارنده همین سیستمها در جادههای پرپیچ طاقت فرسا باشد؛ به این عامل همین سیستم دیگر کاربردی ندارد. سیستم تعلیق یک سری اتصاله مشتق از سیستم دو جناغی است، ولی جناغها در همین سیستم به هم متصل نیستند. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی اشاعه بیشتری دارند اما نوع آهنگری آن به جهت موتور های سنگین و مالامال توان piston 0.75 que significa استعمال میشود. 2- درز بندی محیط احتراق و پرهیز از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در عمل موتور اختلال ساخت کند که حلقه ها وظیفه آب بندی و جلوگیری از همین گزینه را بر عهده دارا‌هستند . به این ترتیب بیضی ساختن پیستون و همچنین ساخت لقی در میان سیلندر و پیستون، جهت دوری از چسبیده شدن پیستون به سیلندر می باشد. اگر شما هر جور سوالی در رابطه اصلی چه جایی و طریق به کارگیری از پیستون خودرو تبریز دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.