به علاوه اساسی استفاده از فیلتر های الکتریکی و الکترونیکی، نویز ها و نوسانات برق شهری را هم کاهش می دهد تا به این ترتیب دستگاه شما را در برابر رعد و الکتریسیته و ولتاژ بالا نیز حفاظت کند، این سیستم سبب می شود که برقی یکنواخت و بدون افت ولتاژ در اختیار داشته باشید. از جمله مشکلات برق شهری می توان به نقص‌ Power Failure یا این که قطع تام برق، Surg یا اضافه ولتاژ لحظه ای، Sag یا این که افت ولتاژ لحظه ای، Over Voltage یا ارتقا شدید ولتاژ، Under Voltage یا کمتر شدید ولتاژ، Noise یا نویز، Harmonic Distortion یا این که اغتشاشات هارمونیکی، Swiching Transient یا تاثیرگذاری سويیچینگ و در غایت Ferquency Variation یا این که نوسانات فرکانسی اشاره نمود. علاوه بر مورد ها ذکر شده لازم هست که بدانید ژنراتورها تنها توانمند میباشند که برق مورد نیاز تجهیزات الکترونیکی را در هنگام قطعی برق تامین کنند اما ایراد اینجاست که ژنراتورها برای تامین الکتریسیته اهمیت یک وقفه وقتی می باشند علاوه بر آن ژنراتورها صرفا تامین کننده الکتریسیته میباشند و نمی توانند از تجهیزات در برابر نوسانات موجود در الکتریسیته نگهداری نمایند. • باتری یو پی اس سبب ساز تجمع الکتریسیته ژنراتور یا سیستم پشتیبان می شود تا در قطعی های بلند مدت برنامه ها متوقف نشوند (قیمت یو پی اس و فروش یو پی اس ارزان). در این وضعیت، باتری شارژ شده و اینورتر در حالت مهیا به فعالیت قرار دارد. یو پی اس UPS مخفف کلمه (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) به معنای مرجع تغذیه سوای وقفه می باشد و فعالیت آن این است که برق مورد نیاز وسایل و دستگاه ها را در زمان قطعی برق تا مدت مشخص یو پی اس تکام تامین کند. علاوه بر آن، همین قطعی ها می تواند سبب ساز خرابی های زود زمان شده و هزینه های گزاف تعمیرات و یا این که جایگزینی تجهیزات را به دنبال داشته باشد. همان طور که اشاره شد قطعی برق حتی برای تعدادی ثانیه می تواند خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. قطعی الکتریسیته به مدت کم حتی به جهت 15 ثانیه می تواند سبب شود که تجهیزات الکترونیکی به جهت یکسری دقیقه تا چند ساعت قابل نمایندگی یو پی اس شیراز استعمال نباشد.

ایندکسر