Monthly Archives ژوئن 2021

راه های گرفتن اقامت اروپا برای ایرانیان (2021)

این ویزا مناسب کسانی است که قصد زندگی دائمی در اروپا را دارند و برای گردشگران توصیه نمیشود. نکته مثبت برای دانشجویان این است که ضمن تحصیل در آلمان و دانشگاه های برتر دنیا و استفاده از امکانات فوق العاده کشورهای اروپایی، از طریق تحصیل می توانند کمک های بسیاری در مسیر یافتن شغل مناسب دریافت نمایند. این کشور بزرگترین قدرت صنعتی اروپا محسوب می شود و شرایط و پیش نیازهای احراز کارت آبی را به طور رسمی اعلام و از ماه جولای سال2012 میلادی به آن ضمانت اجرایی نیز داده است...

Read More

گروه معماری بام و مباحثی پیرامون آن